• سامانه رزرواسیون زائرسرای هشت بهشت
  • سامانه امور سهام
  • شرکت مهردانه پاک سپاهان ( سهامی خاص )
  • پاسخگویی به سوالات رایج


به نام خدا قابل توجه سهامداران گرامیجهت اطلاع از پروژه های ساختمانی و پیش فروش واحدهای آپارتمانی


 شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان به آدرس تلگرام


https://t.me/tcfarisf


مراجعه نمایید.***************

به نام خدا اطلاعیه


قابل توجه سهامداران گرامی


به نام خدا 


رزرو زائر سرای هشت بهشت اصفهان جهت ایام نوروز 1399 


 به اطلاع کلیه متقاضیان میرساند که سامانه رزرواسیون زائر سرای هشت بهشت اصفهان  


روز    دوشنبه  1398/12/5  ساعت 9 صبح جهت رزرو فعال  خواهد شد


*********


بسمه تعالی


اطلاعیه


قابل توجه مالکین محترم مجتمع مسکونی فرهنگ 8-بلوار شفق


بدینوسیله به اطلاع میرساند تعدادمحدودی خط تلفن ثابت متعلق به


 این شرکت آماده واگذاری به افراد متقاضی در آن مجتمع می باشد 


ولذا متقاضیان محترم می توانند با همراه داشتن کارت ملی حداکثر تا98/10/5 


به دفتر شرکت واقع در خیابان هشت بهشت غربی بن بست 16


ساختمان الماس طبقه اول مراجعه نمایند                  


                        شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان استان اصفهان 


*********************

 به نام خدا رزرو زائر سرای هشت بهشت اصفهان در ماه  آبان وآذر  1398  به اطلاع کلیه متقاضیان میرساند که سامانه رزرواسیون زائر سرای هشت بهشت اصفهان  روز    پنج شنبه 1398/08/16  ساعت 9 صبح جهت رزرو فعال  شد.**********************


( به نام خدا )


پیش فروش واحدهاي آپارتمانی درحال ساخت فرهنگ 12

                                                                                                                 

الف : مشخصات پروژه 

 مکان : اصفهان - خیابان ارغوانیه - نرسیده به بلوار دانشگاه آزاد اسلامی - فرعی 29 - پلاک سوم

 جنوبی 2

ب : مساحت

مساحت زمین 633 متر مربع - چهار طبقه روی پیلوت ، هرطبقه چهار واحد 3  

ج )متراژ تقریبی هر واحد حدود 100 الی 110 متر مربع ( دو خوابه و سه خوابه ) دارای پارکینگ  

.......راه پله و آسانسور و 

 د) پروژه درحال ساخت 19 واحد ودرمرحله ی اواسط نازک کاری می باشد   

 زمان تحویل واحدها حدود 10 ماه خواهد بود ****************************************


( به نام خدا )


رزرو زائر سرای هشت بهشت اصفهان جهت تابستان  1398 


 به اطلاع کلیه متقاضیان میرساند که سامانه رزرواسیون زائر سرای هشت بهشت اصفهان در روز


1398/03/19       یکشنبه 


ساعت 10 صبح جهت رزرو فعال خواهد شد.  


***********

( به نام خدا )


 فاز دوم - پیش فروش واحدهای آپارتمانی فرهنگ11

        

شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان استان اصفهان پس از استقبال متقاضیان محترم از


پیش فروش واحد های آپارتمانی فرهنگ 11 وتکمیل ظرفیت فاز اول ، فاز دوم این مجموعه راجهت پیش


 فروش  اعلام می نماید.

 

 

 ابتدای خیابان مشتاق ، بعد از جی شیر روبروی سازمان آب ، پشت ساختمان دانشگاه پیام نور و بانک خون و از مسیر دیگر ابتدای جی شیر سمت راست  تفاهم نامه خرید با مالک تنظیم شده ، لذا داوطلبان پیش خرید مسکن آپارتمانی می توانند با شرایطمندرج در این اطلاعیه اقدام نمایند.

 


****************

آ درس دفترجدید شرکت :اصفهان خیابان هشت بهشت غربی ، حدفاصل خیابان های ملک و 


گلزار کوچه 16مسجدامام صادق  (ع )ساختمان الماس واحد   2           


شماره تلفن   32688771،32688770(مدیریت )


**********


 به نام خدا اطلاعیه 


شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان استان اصفهان درنظر دارد پیمانکاری سرویس مدارس را برای


سال تحصیلی 99-98 به شخص یا اشخاص یا شرکت های حمل و نقل واجدشرایط واگذار نماید. از


متقاضیان درخواست می شود به دفترشرکت واقع در خیابان هشت بهشت غربی ، حدفاصل خیابان های


 ملک و گلزار کوچه 16مسجدامام صادق  (ع )ساختمان الماس واحد   2         

  

شماره تلفن   32688771،32688770  *****************


( به نام خدا )


رزرو زائر سرای هشت بهشت اصفهان جهت نوروز 1398 


به اطلاع کلیه متقاضیان میرساند که سامانه رزرواسیون زائر سرای هشت بهشت اصفهان در روز


1397/12/05


ساعت 10 صبح جهت رزرو فعال خواهد شد.  


 *****************به نام خدا


انتصاب در شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان استان اصفهان

 
آقای  مجید مظفری بعنوان مدیر عامل جدید شرکت منصوب شدند.**********************


( به نام خدا )


 زائرسرای مشهدمقدس با امکانات ویژه در خدمت سهامداران وفرهنگیان عزیز

 بصورت اقساطی  
  

***************


( به نام خدا )


سهامداران گرامی شرکت تعاونی توزیعی فرهنگیان استان اصفهان   خرید حق تقدم سهام سال 1397 از تاریخ 97/10/16 لغایت 97/12/15  با ورود به سامانه امور سهام همین سایت امکان پذیر می باشد  


( به نام خدا )


 به اطلاع کلیه سهامدارن متقاضی خرید مسکن می رساند ثبت نام پروژه میرزا طاهر 


به پایان رسید لازم به توضیح است پروژه جدید در شرف انجام است و بزودی 


اعلام خواهد شد****************************************       

      قابل توجه سهامداران و مراجعین محترم     


آ درس دفترجدید شرکت :اصفهان خیابان هشت بهشت غربی ، حدفاصل خیابان های ملک و 


گلزار کوچه 16مسجدامام صادق  (ع )ساختمان الماس واحد   2           


شماره تلفن   32688771،32688770(مدیریت )


       

********************

(     بسمه تعالی    )


*****      آگهی مزایده مستقلات        *****


،شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان استان اصفهان در نظردارد بر اساس مصوبه مجمع عمومی شرکت  وآئین نامه هایمربوطه 


مالکیت سه واحد دفتر کار و یک واحد تجاری از مجموعه واحدهای پروژه فرهنگ 5 واقع در خیابان هشت بهشت غربی ، حدفاصل


خیابان های ملک و گلزار ، ساختمان 222 فرهنگ ،  طبقه دوم که همگی دارای پلاک ثبتی و سند ملکی مجزا می باشند را بر اساس 


بالاترین قیمتپیشنهادی که از  قیمت پایهکارشناسی شده کمتر نخواهد بود به  فروش برساند          

 

مشخصات واحدها : 


1 - یک واحد تجاری واقع در زیرزمین اول ساختمان به مساحت 19/55 متر مربع 


2 - یک واحد دفتر کار واقع در طبقه دوم ساختمان به متراژ 41/5 متر مربع ( شماره واحد 201 ) 3 - یک واحد دفتر کار واقع در طبقه دوم ساختمان به متراژ 66/38  متر مربع ( شماره واحد 203 )


متقاضیان می توانندضمن مراجعه به دفترشرکت واقع در آدرس فوق تلفن 32736060  و اطلاع از متراژ واحدها ، قیمت پیشنهادی  نقدی 


خود را در پاکت در بسته از تاریخ انتشار آگهی ، حداکثر تا تاریخ  97/7/15  به دفتر شرکت تحویل نمایند . 

 

لازم به ذکر است برای هر واحد دفتر کار و واحد تجاری الزاماً می بایست تقاضای جداگانه به همراه ضمانت لازم جهت شرکت در مزایده  

 

که %5   مبلغ پیشنهادی خواهد بود تسلیم گردد.


پس از انقضای مدت فوق الذکر ، هرگونه تغییر به عنوان پیشنهاد جدید قابل پذیرش نبوده و حداکثر ظرف مهلت یک هفته پس از دریافت    


پیشنهادها ، با حضور اعضای کمیسیون ، برنده مزایده اعلام و سپرده سایرشرکت کنندگان ، به استثنای برنده مزایده و فرد ذخیره ، 


درصورت   تقاضا مسترد خواهد شد .  


توضیح اینکه کل مبلغ پیشنهادی می بایست ظرف مهلت حداکثر دو هفته بصورت نقد و یکجا به حساب شرکت واریز و مورد عین مزایده


 تحویل برنده گردد . در غیر اینصورت سپرده برنده مزایده ضبط و مورد مزایده درصورت وجود شرایط یاد شده فوق به فرد ذخیره ، منتقل


 خواهد شد و درصورت عدم اقدام به موقع فرد ذخیره سپرده ذخیره وی نیز ضبط و مزایده تجدید خواهد شد .                                                           شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان استان اصفهان                                                        

----------------------------------------------------------------------

____________________________________________

به نام خدا


پیرو آگهی مندرج در روزنامه نسل فردا مجمع عمومی  شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان استان


 اصفهان درتاریخ  97/4/28 در محل مرکز فرهنگی رفاهی شماره 3 (خانه معلم شماره 3 اصفهان )برگزار


 و موارد ذیل تصویب گردید


1-صورتهای مالی سال 96  


2-بودجه پیشنهادی سال 97 


3-برنامه های آتی شرکت  


ضمنا انتخابات هیات مدیره و بازرسین انجام شد و همکاران به شرح ذیل جهت عضویت در هیات مدیره

 شرکت به مدتسه سال انتخاب شدند.

 

1-آقای مهندس سید جلال نوریه


2-آقای علیمحمد قربانی


3-آقای سیدمرتضی امین جواهری


4-آقای  منصور یزدانی کچوئی 


5-آقای مهندس مرتضی محمدی فشارکی


6-آقای مهندس محمدعلی خادم القرآنی


7-آقای سعید حیدری سیچانی 


همچنین 

 

1- آقای اسماعیل منصوریان قمبوانی

 

2- اقای مهندس بهنام مهدی خشوئی

 

3- آقای شعبان شفیع زاده


بعنوان بازرس شرکت در سال  1397   انتخاب شدند.   


------------------------------------------------


قابل  توجه  سهامداران  محترم شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان استان اصفهان


بسمه تعالي

سهامداران و فرهنگیان گرامی

طرح رزرو و استفاده از امکانات زائر سرای هشت بهشت جهت سهامداران و فرهنگیان گرامی

شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان استان اصفهان طرح رزرو و استفاده از امکانات زائر سرای هشت بهشت اصفهان واقع در مشهد مقدس را با طرح  رزرو زائر سرای هشت بهشت اصفهان بصورت پکیج بصورت نقد و اقساط و اختیاری ( باغذا و بدون غذا ) و به دو نوع بشرح ذیل :

نوع اول : با پرداخت هزینه اسکان و سه وعده غذای منو انتخابی  :  صبحانه ، نهار و شام

نوع دوم :  بدون پرداخت هزینه غذا : نهار و شام ( فقط اسکان باصبحانه )


ضمنا" وسیله سفر بعهده خود زائر میباشد ومسوولیتی برای شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان استان اصفهان برای اخذ بلیط یا انصراف وجود ندارد.

جهت اطلاع بیشتر و شرایط  رزرو به بخش اخبار و اطلاعیه ها مراجعه فرمایید

تلفن تماس  با واحد گردشگری :     32736577  – 031

هیات مدیره شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان استان اصفهان   

 

 آدرس سایت شرکت : www.tcfar.com  

آدرس سامانه رزرواسیون زائر سرای هشت بهشت اصفهان

http://tcfar8.isfedu.ir

    هیأت مدیره شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان استان اصفهان


*********************************************** 

                    

قابل توجه فرهنگیان گرامی غیر عضو استان اصفهان

(رزرو سوئیت های زائر سرای هشت بهشت شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان اصفهان     بصورت نقد و اقساط  ویژه فرهنگیان غیر عضو)

 بمنظور رفاه حال کلیه فرهنگیان گرامی استان اصفهان مبنی بر رزرو و استفاده از امکانات   و سوئیت های فوق العاده عالی زائر سرای هشت بهشت اصفهان بصورت نقد و اقساط  و در اجرای موافقت  هیأت مدیره محترم شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان استان اصفهان ، بدینوسیله باستحضار کلیه فرهنگیان گرامی استان اصفهان میرساند که   امکان  رزرو سوئیت های فوق العاده عالی زائر سرای هشت بهشت اصفهان بصورت  نقد و اقساط  برای کلیه فرهنگیان گرامی غیر عضو استان اصفهان امکان پذیر شده است .

آدرس سایت شرکت : www.tcfar.com  

آدرس سایت زائر سرای هشت بهشت اصفهان

   سامانه جدید زائر سرای هشت بهشت مشهدمقدس http//:tcfar8.isfedu.ir

   

هیأت مدیره شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان استان اصفهان

 

شرکت تعاونی نمونه سال 1382 و شرکت تعاونی برتر سال 1386 استان اصفهان

این شرکت در سال 1376 با سرمایه اولیه 840 میلیون ریال و با حدود 400 نفر عضو تاسیس گردید و هم اکنون دارای  سرمایه ی حدود 100میلیارد ریال حدود 7000 نفرعضو می باشد. این تعاونی در جهت اطلاع رسانی مناسب به اعضای محترم و همچنین آشنایی علاقه مندانی که تمایل به سرمایه گذاری در این شرکت را دارند اقدام به ایجاد این پایگاه اطلاع رسانی نموده. لذا از همه اعضای محترم خواهشمندیم نظرات و پیشنهادات خود را برای هر چه بهتر شدن این سایت به مدیریت سایت ومدیریت تعاونی  انتقال دهند .

http://tcfar8.isfedu.ir                                  info @ tcfar.com

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تعاونی تولیدی - توزیعی(چندمنظوره) فرهنگیان استان اصفهان میباشد.
© 2008-2013 TcFar.com All Rights Reserved